Jouw eigen unieke verhaal.

Het is gevormd door de vele facetten van het leven.

Het wordt verteld door jouw hoofd en jouw lichaam, in wisselwerking en in eenheid.

Soms zitten er knopen en gaten in, soms vele herhalingen maar altijd een groot potentieel.

Door er bewust naar te luisteren komt er ruimte voor een nieuwe verhaallijn met meer vrije, eigen keuzes.

Therapie

Info

Therapeut

Integrale lichaamsgerichte therapie

Integrale lichaamsgerichte therapie die ik toepas staat voor een geweldloze communicatie tussen je lichaam en je geest/hoofd. Alles wat wij meemaken in het leven, onze genen en omgeving bepaalt onze (vaak onbewuste) keuzes met de bijbehorende consequenties. Zo kan een ingrijpende ervaring in je vroege jeugd later in je leven (psychosomatische) klachten veroorzaken. Of langdurige stress die je als jong volwassene goed kon verdragen, leidt op een gegeven moment tot burn-out. Pijn en ongemak doen ons zoeken naar de redenen ‘waarom?’. Je probeert te analyseren en te anticiperen, je doet nog meer “je best”. Soms geef je de schuld aan jezelf of aan iemand anders en verzeil je in een strijd die je vaak verliest.

Ik nodig je uit om niet te vechten maar te luisteren. Ik nodig je uit om jezelf in je eigen tempo te ont-knopen zodat er meer KEUZEVRIJHEID ontstaat.
Ik nodig je uit de EENHEID van je lichaam en geest te (her)ontdekken. Ik nodig je uit om te LEVEN i.p.v. overleven!

Therapie

Info

Therapeut